T190B132 Apsauga nuo elektros ir elektromagnetinis suderinamumas
(T190B132)

T190B132 Apsauga nuo elektros ir elektromagnetinis suderinamumas

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.