H120B003 Profesinis bendravimas ir specialybės kalba
(H120B003)

H120B003 Profesinis bendravimas ir specialybės kalba

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.