T170B048 Elektrotechnika ir elektronika (ATE) R.Muleravičienė)
(T170B048A)

T170B048  Elektrotechnika ir elektronika (ATE)

Studijuojant elektrotechnikos ir elektronikos modulį (dalyką) suteikiamos žinios apie elektros grandines, komponentus, elementus ir elektroninius įtaisus, jų ženklinimą, jų klasifikavimą, jų sutartinius ženklus. Supažindinama su elektros grandinių veikimo dėsniais, elektroninių įtaisų struktūra, veikimu, funkcijomis. Mokoma apskaičiuoti elektros grandinių elementų ir komponentų parametrus bei naudoti elektros grandines, prietaisus, įtaisus parenkant elektros ir elektronikos techniką. Mokoma įvertinti ir ištirti tipinių elektroninių įtaisų parametrus, savybes, naudotis žinynais. Mokoma taikyti elektros grandines ir jų jungimo būdus, elektroninius įtaisus įvairiuose elektros ir elektronikos įrenginiuose, pateikti elektroninių įtaisų analizės ir tyrimo rezultatus.