H570B004 Užsienio kalba (anglų k.), ET gr. studentams
(H570B004_1)

H570B004 Užsienio kalba (anglų k.), ET gr. studentams

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.