T170B048 Elektrotechnika ir elektronika (ATE V. Palauskas)
(T170B048_1)

Ši medžiaga skirta autotransporto elektronikos, automobilių techninis aptarnavimas, programos studentams studijuojantiems elektrotechnikos ir elektronikos modulį ( elektronikos dalies dalyką).