T001B005 Baigiamasis darbas (ET)
(T001B005)

T001B005 Baigiamasis darbas (ET)

Baigiamąjį projektą studentas rengia siekdami įrodyti, kad jis  yra įgijęs studijų programoje numatytų žinių, geba jas taikyti vykdydamas tyrimus konkrečios profesinės veiklos srityje,  demonstruoja  specialiuosius, socialinius  bei  asmeninius  gebėjimus  ir  yra  pasirengęs pademonstruoti siekiamą kompetenciją