T170B048 Elektrotechika ir elektronika (R. Miliūnė)
(T170B048_2)

T170B048 Elektrotechika ir elektronika

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Galima naudoti AIS dalyko aprašą.

Studijuojant modulį (dalyką) elektrotechnika ir elektronika 1  rudens semestre bus mokoma tik elektrotechnikos dalis