T230B095 Pastatų konstrukcijos 1 (G. Šukaitytė)
(T230B095_1)

T230B095 Pastatų konstrukcijos 1

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Galima naudoti AIS aprašą