T190B002 Kompiuterinė braižyba
(T190B002_1)

T190B002 Kompiuterinė braižyba

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Galima naudoti AIS