T201B005 Inžinerinė grafika
(T201B005_1)

T201B005 Inžinerinė grafikadalyką

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Galima naudoti AIS aprašą