T230B103 Konstrukcijų skaičiavimo pagrindai
(T230B103_1)

T230B103 Konstrukcijų skaičiavimo pagrindai

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Galima naudoti AIS aprašą.