H570B002 Užsienio kalba 2 (anglų k.)
(H570B002_4)

H570B002 Užsienio kalba 2 (anglų k.)

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.