P001B001 Matematika 1
(P001B001)

P001B001  Matematikos 1 dalykas

Šis kursas  suteikia ir pagilina studentų matematikos žinias, apimančias diferencialinį ir integralinį skaičiavimus, tikimybių teoriją ir statistiką, tiesinę algebrą ir skaitinę analizę; padeda įgyti įgūdžius, reikalingus spręsti tiesinių lygčių sistemas, skaičiuoti funkcijos ribą, išvestinę, integralus, diferencialines lygtis, atsitiktinių įvykių tikimybes, atsitiktinių dydžių pagrindines skaitines empirines  charakteristikas; plėtoja  gebėjimus, reikalingus sudarant matematinius modelius, tiriant funkcijas ir analizuojant jų grafikus, taikant integralą geometriniuose, fizikiniuose, mechanikos uždaviniuose, sudarant diferencialines lygtis, analizuojant ir interpretuojant  atsitiktinio dydžio skaitines charakteristikas ir pasiskirstymo dėsnius.