S263B003 Socialinė psichologija
(S263B003)

S263B003 Socialinė psichologija

Sėkmingas bendravimas yra svarbi visaverčio gyvenimo dalis. Bendravimo įgūdžiai, mokėjimas perduoti ir priimti žinias, gebėjimas bendrauti, išreikšti save, suprasti kitus, rasti tinkamus konfliktų sprendimo būdus, padeda asmenybei integruotis į visuomenę, bendruomenę, kolektyvą.

Gebėjimas benrauti – tai vienas iš esminių įgūdžių, kurie padeda formuoti nepriklausomą, lanksčią asmenybę, gebančią integruotis įvairiuose profesinės veiklos lygiuose. Dažnai šis gebėjimas verslo aplinkoje ne mažiau svarbus nei profesinės žinios ir įgūdžiai. Kolektyvinio darbo produktyvią kūrybinę veiklą ženkliai įtakoja jos narių tarpusavio bendravimas.