T450B001 Inžinerinės ir eksploatacinės medžiagos 2
(T450B001)

T450B001 Inžinerinės ir eksploatacinės medžiagos 2

Studijuojant dalyką „Inžinerinės ir eksploatacinės medžiagos― studentai susipažįsta su medžagomis iš kurių gaminami automobiliai ir jų dalys. Automobilių darbo patikimumas priklauso ir nuo naudojamų inžneriniųir eksploatacinių medžagų kokybės. Todėl studentai supažndinami su metalų ir jų lydinių svarbiausiomis savybėis, jų terminiu ir termocheminiu apdirbimu, žymėimu, taip pat kompozicinėis medžagomis, plastmasėmis, guma, stiklu, dažais, lakais ir klijais. Taip pat supažndinami su degalų tepalų ir techninių skysčų savybėis, jų laikymo sąygomis ir parinkimu.