T220B114 Geotechnika
(T220B114)

T220B114  Geotechnika

Įsisavinamos žinios apie geotechnikos paskirtį statyboje. Įgyjama gebėjimai apdoroti geologinius duomenis pagal nuolat besikeičiančias statybos normas ir taisykles, ugdomi pažintiniai gebėjimai analizuojant, sisteminant ir vertinant projektavimo duomenis, suteikiamos žinios parenkant pamatų konstrukcijas, formuojami praktiniai gebėjimai tiek analitiškai, tiek kompiuteriu apskaičiuojant pamatų konstrukcijų deformacijas bei pamatus veikiančias apkrovas.