H120B001 Profesinis bendravimas
(H120B001)

H120B001  Profesinis bendravimas

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.