T230B002 Pastatų renovacijų darbų technologijos
(T230B002)

T230B002  Pastatų renovacijų darbų technologijos

Suteikiamos remonto, rekonstrukcijos, renovacijos sąvokų ir naudojamų medžiagų suderinamumo žinios.
Studentai išmokomi atlikti pastatų atitvarinių konstrukcijų esamo būvio įvertinimą, apskaičiuoti esamas atitvarų šilumines
varžas, apskaičiuoti pastatų šiluminės energijos suvartojimą prieš renovaciją ir prognozuoti pastato šilumos nuostolius po renovacijos. Studentai išmokomi parengti pastatų atitvarų apšiltinimo schemas ir parinkti tam tikslui tinkamas
medžiagas priklausomai nuo esamos konstrukcijos įvertinimo rezultatų. Studentai supažindinami su šiuolaikinėmis pastatų apšiltinimo renovacijos technologijomis.