S110B001, S110B005, S110B010 Teisė
(S110B001,S110B005,S110B010)

S110B001, S110B005, S110B010 Teisė

Supažindinama su teisės normas įtvirtinančių valstybinės valdžios institucijų organizavimo principais, funkcionavimo tvarka, valstybės valdžios įgyvendinimo mechanizmu ir principais, teisine piliečių padėtimi, su darbo bei civilinius santykius reglamentuojančiais įstatymais, formuojami ir ugdomi gebėjimai analizuoti teisės aktus ir taikyti juos praktikoje.