T230B001_1 Inžinerinė grafika (SI, KI)
(T230B001_1)

T230B001 Inžinerinė grafika

Inžinerinės grafikos paskirtis - suteikti žinias apie brėžinių sudarymo principus, formuoti pažintinius gebėjimus - suprasti projektavimo metodus, ugdyti šiuos praktinius gebėjimus - taikyti galiojančius standartus brėžiniuose, įtvirtinti perkeliamuosius gebėjimus - braižyti ir analizuoti brėžinius.