T230B097 Statybos darbų technologija1
(T230B097)

T230B097 Statybos darbų technologija 1

Modulis suteiks žinių, reikalingų statybos procesams įvaldyti, efektyviausiems sprendiniams priimti ir jiems įgyvendinti; supažindins su statybos procesų technologijomis, vykdymo metodais, naudojamais ištekliais, subalansuojant sąnaudas, saugumą, kokybę ir patikimumą, kurių pagalba projektuojami statybos procesai bei jų elementai. Modulis padės suprasti bei įsisavinti saugaus darbo vykdymui ir aplinkosaugai keliamus reikalavimus.

Realizuojant modulį akcentuojamas reflektyvaus mokymo(si) modelis.