T230B098 Statybos darbų technologija 2
(T230B098)

T230B098 Statybos darbų technologija 2

Modulis suteiks žinių, reikalingų statybos procesams įvaldyti, efektyviausiems sprendiniams priimti ir jiems įgyvendinti; supažindins su pastatų statybos technologijomis, vykdymo metodais, naudojamais ištekliais, subalansuojant sąnaudas, saugumą, kokybę ir patikimumą, kurių pagalba projektuojami statybos procesai bei jų elementai. Modulis padės suprasti bei įsisavinti saugaus darbo vykdymui ir aplinkosaugai keliamus reikalavimus.

Realizuojant modulį akcentuojamas reflektyvaus mokymo(si) modelis.