T210B100 Specialioji ir kompiuterinė braižyba
(T210B100)

T210B100 Specialioji ir kompiuterinė braižyba

Specialiosios ir kompiuterinės braižybos paskirtis - suteikti žinias apie statybinių ir kelių tiesimo brėžinių sudarymo metodus, apie automatizuoto brėžinių projektavimo sistemas, formuoti pažintinius gebėjimus - identifikuoti detalių, gaminių formas, suprasti projektavimo principus AutoCAD sistemoje, ugdyti šiuos praktinius gebėjimus - taikyti AutoCAD sistemą, braižant grafinių objektų brėžinius, įtvirtinti perkeliamuosius gebėjimus - sakaityti ir braižyti statybinius ir kelių tiesimo brėžinius, braižyti ir redaguoti specialybinius brėžinius AutoCAD sistema