T190B009 Elektros mašinos ir transformatoriai
(T190B009 Elektros mašinos ir transformatoriai)

Susipažindinama su elektros mašinomis ir transformatoriais: jų konstrukcinėmis dalimis, veikimo principu, jungimo schemomis - kas yra svarbu eksploatuojant elektros generatorius elektros energijos gamybos procese, elektros variklius verčiant elektros energiją į mechaninę energiją ir transformatorius keičiant elektros energijos parametrus. Mokoma ekspermentiškai nustatyti elektros mašinų ir transformatorių charakteristikas, esant įvairiems jų darbo režimams.